Debido ao Covid-19 seguiremos aceptando pedidos, pero enviaranse unha vez á semana mentres dure a pandemia en España. Grazas pola vosa comprensión. INFO

Termos e Condicións

1. Forma de Pago

O pago realizarase mediante tarxeta de crédito, que deberá de estar activa para realizar transaccións por internet, ou PayPal.

Unha vez realizado o pago, recibirá un email de confirmación, onde se lle indica o número de pedido, os produtos adquiridos e a factura adxunta. En caso de non recibilo, recomendámoslle revise o seu cartafol de spam do seu correo electrónico. No caso de que tampouco o recibiu no devandita cartafol, póñase en contacto co noso departamento de atención ao cliente a través de info@identik3d.com.

2. Tarifas de Envío e Prazos de Entrega

Todos os envíos serán realizados polas empresas de transportes Correos España ou MRW. O prazo de entrega dos pedidos varía dependendo da dirección de envío.

Os gastos de envío non se atopan incluídos no prezo dos artigos. Estes aparecerán desagregados no resumo da túa compra. Os gastos calcularanse dependendo do destino.

Podes atopar máis información acerca dos envíos na nosa páxina de Política de Envíos.

3. Devolucións

A nosa política ten unha duración de 30 días. Se pasaron máis de 30 días desde a túa compra, por desgraza non podemos ofrecer un reembolso ou cambio.

Para ser elexible para unha devolución, o artigo debe estar sen usar e nas mesmas condicións en que o recibiches. Tamén debe estar na súa embalaxe orixinal.

Para máis información acerca das devolucións visita a nosa páxina de Política de Devolucións.

4. Dispoñibilidade dos produtos

Todos os pedidos de produtos están suxeitos á dispoñibilidade dos mesmos. Neste sentido, todos os nosos produtos son creados por encargo previo, con impresión 3D e pintados a man (aqueles que o requiran), polo que serán creados segundo a orde no que fosen encargados. Se desexas saber en que orde da lista de espera atópase o teu pedido, manda un correo electrónico a info@identik3d.com indicando o número de pedido.

5. Precio e pago

O prezo dos produtos será o que se estipule en cada momento na nosa páxina web, salvo en caso de erro manifesto. A pesar de que tentamos asegurarnos de que todos os prezos que figuran na páxina son correctos, poden producirse erros. Se descubrísemos un erro no prezo dalgún dos produtos que vostede encargou, informarémoslle canto antes e darémoslle a opción de reconfirmar o seu pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. Se non logramos poñernos en contacto con vostede, o pedido considerarase cancelado e reembolsaránselle integramente as cantidades que fosen abonadas.

Non estaremos obrigados a fornecerlle ningún produto ao prezo inferior incorrecto (mesmo aínda que lle enviaramos a Confirmación de Envío) se o erro no prezo é obvio e inequívoco e puidese ser recoñecido de forma razoable por vostede.

Los precios de la página web incluyen IVA, pero excluyen los gastos de envío, que se añadirán al importe total debido según se expone en nuestra Guía de Compras.

6. Imposto sobre o valor engadido e facturación

De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE/IVE español.

Vostede autorízanos expresamente a emitir a factura en soporte electrónico, aínda que poderá indicarnos en calquera momento a súa vontade de recibir unha factura en soporte papel, nese caso, emitiremos e remitiremos a factura no devandito formato.

7. Propiedade industrial e intelectual

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Sitio web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual. Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos na páxina, que son propiedade de Identik3d Shop e/ou de terceiros. Igualmente, todos os modelos utilizados nas impresións 3D son Fan Arts, polo que os seus dereitos non pertencen a Identik3d Shop, sino aos seus respectivos donos. Por todo iso o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne a Identik3d Shop de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigacións. En ningún caso o acceso ao Sitio web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por Identik3d Shop ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. Identik3d Shop é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Sitio web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Sitio web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Sitio web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste Sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso Identik3d Shop o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

8. O noso dereito para modificar estas condicións

Temos dereito de revisar e modificar as presentes condicións en calquera momento.

Vostede estará suxeito ás políticas e condicións vixentes no momento en que use a presente páxina web ou efectúe cada pedido, salvo que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios con carácter retroactivo en ditas políticas, condicións ou declaración de privacidade, nese caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que vostede fixese previamente.

Domingo,Luns,Martes,Mércores,Xoves,Venres,Sábado
Xaneiro,Febreiro,Marzo,Abril,Maio,Xuño,Julio,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Decembro
Non hai suficientes produtos dispoñibles. Só quedan [max].
Buscar Lista de DesexosEliminar Lista de Desexos

Carriño da compra

Envío de balde para todos os pedidos por encima de [money]
Estás case aí! Engade [money] máis para ter ENVÍO DE BALDE!
Felicidades! Tes envío de balde!

O teu carriño está baleiro

Volver á tenda

Engadir nota ao pedidoEditar nota do pedido
Custos de envío estimados
Engadir cupón

Custos de envío estimados

Engadir cupón